Klauzula informacyjna Polityki prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych Administratora zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest BLS NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Warszawie 03-187, ul. Pancera 11/15.
2. Z Administratorem można się skontaktować pod numerem poprzez: adres e-mail: beata.smuga@bls-nieruchomosci.pl lub telefonicznie + 48 507 050 795

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWRZANIA DANYCH
1. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji i sprzedawania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
2. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY
1. Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach: dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości, informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.

W JAKIE SPOSÓB STAJEMY SIĘ POSIADACZEM TWOICH DANYCH
Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie:
 • formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości,
 • formularz kontaktu ws. usług Administratora.
Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:
 • uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie,
 • przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
 • wysłania użytkownikowi oferty,
 • przesłania Użytkownikowi newsletter.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia usługi i akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać przetwarzane dane osobowe następującym podmiotom:
 • Serwery Home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 – w celu korzystania z systemu mailingowego oraz w w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 • Nord Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowej 21E/7, NIP 5842716167 – w celu korzystania z systemu CRM
 • portale internetowe w danym okresie wspołpracujące z Administratorem
 • kancelarii notarialnej wybranej do przygotowania aktów prawnych – w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • wybranym kancelariom prawniczym – w celu realizacji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • innym biurom nieruchomości – w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • rejestr dłużników i firmy windykacyjne, o ile będą przesłanki - w celu egzekwowania należności wynikającej z realizacji usługi
 • Urzędy Gminy, Starostwa powiatowe, Sądy wieczystoksięgowe.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej BLS Nieruchomości, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

KONTROLA NAD PRZEKAZYWANYMI DANYMI
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skontaktować się z BLS NIERUCHOMOŚCI Beata Smuga, możliwości kontaktu: adres e-mail:beata.smuga@bls-nieruchomosci.pl poczta tradycyjna: BLS NIERUCHOMOŚCI Beata Smuga ul. Pancera 11/15 Warszawa 03-187 numer telefonu: + 48 507 050 795 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej BLS NIERUCHOMOŚCI, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

KONTROLA NAD PRZEKAZYWANYMI DANYMI OSOBOWYMI
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:
 • dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz udać się do siedziby naszej działalności w Warszawie lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:
 • adres e-mail: beata.smuga@bls-nieruchomosci.pl,
 • poczta tradycyjna: BLS NIERUCHOMOŚCI Beata Smuga ul. Pancera 11/15 03-187 Warszawa,
 • numer telefonu: 507 050 795 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).